Sunday, 11 November 2012

Pentaksiran Pendidikan Kesihatan Tahun 2


Nama :................................................................        Tarikh :..............................
Kelas :.........................................
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL

Standard Prestasi : B2D2E1
MODAL / TAJUK
Pemakanan

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.5 Mengamalkan tabiat makan dan minum yang sihat.

Aktiviti            : Bulatkan
Arahan            : Bulatkan makanan yang berkhasiat                  Menguasai     /     Tidak menguasai                                            Tandatangan guru:

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget Flaming Soccer ball