Wednesday, 9 November 2011

Membina ayat berdasarkan gambarDengan bantuan BBM (Smart Board) yang canggih guru dapat menjalankan P&P dengan berkesan.

Langkah 1: Mengenal pasti aktiviti atau perbuatan.
Langkah 2: Tuliskan kosa kata yang bersesuaian.
Langkah 3: Membina ayat.
Langkah 4: Perbincangan antara guru dan murid / Memperbetulkan ayat.
Langkah 5: Tuliskan jawapan dalam buku.

No comments:

Post a Comment

Twitter Bird Gadget Flaming Soccer ball